radnice

Dvoupatrová řadová stavba stojí v severní frontě Velkého náměstí ve Strakonicích. Hlavní průčelí budovy je orientované do náměstí. Dříve radnice, posléze gymnázium, nyní základní škola. Dispozice: Dvoupatrová řadová stavba stojí v severní frontě Velkého náměstí ve Strakonicích. Hlavní průčelí budovy je orientované do náměstí. Exteriér: Dvoupatrová řadová stavba obdélného půdorysu, má ve svém středu dva obdélné světlíky. Autenticky je zachované především jižní průčelí. Jižní průčelí je zdobeno neorenesančními prvky a sgrafity. Sgrafitová výzdoba byla provedena Josefem Bosáčkem podle kartonů Mikoláše Alše. Nad hlavní římsu vystupují volutové štíty a hodinová věž s oplechovanou bání, obojí zdobí kovové vázy. V ose hlavního vstupu je v 1. patře balkón s balustrádovým zábradlím. Ve slepých arkádách věže jsou zobrazeny alegorie Samosprávy a spravedlnosti. Severní průčelí je hladké bez výzdoby, člení jej pouze okenní otvory. Interiér: Podkroví: - původní vstupní kovové bezpečnostní dveře s původním kováním a krabicovým zámkem - původní kamenné schody na půdu - nový krov - původní komínová tělesa s kovovými dvířky - hodinová věž – v přízemí věže nová dřevěná konstrukce se schody k hodinám, půdovky, původní trojdílné okno i s kováním, původní hodiny – jsou po rekonstrukci, původní zvony, sloupky podpírající báň – opláštěny měděným plechem 2. patro: - původní: dispozice, konstrukce, ve všech místnostech - profilované ostění oken, zakončené segmentovým obloukem, jižní stěna jižních místností – okna včetně kování - v celém podlaží – nové výplně dveří, nová okna – mimo jižního průčelí - chodba – nová dlažba, ploché stropy - 3 původní skříně s prosklenými dveřmi a bočními stranami 1. patro: - dispozice téměř původní – nový pouze vstup do kabinetu fyziky, na sociály, nová příčka s dveřmi na chodbě před skladem učebnic - původní nosné konstrukce - chodba – nová dlažba, stropy – zrcadlové klenby - v celém podlaží – nové výplně dveří, nová okna – mimo jižního průčelí - ve všech místnostech – původní profilované ostění oken, zakončené segmentovým obloukem - jižní stěna jižních místností – původní okna včetně kování - v učebně fyziky – původní dřevěné rámce okolo oken, mechanismy pro zatemnění místnosti, původní podlaha – prkenná, v čele třídy, před tabulí keramická dlažba - ředitelna – původní dvojité dvoukřídlé balkónové dveře i s kováním - učeny na severní straně – původní niky v jižní stěně <<ODRADKUJ>> Přízemí: - dispozice téměř původní – nová příčka s dveřmi ve skladu s nářadím - původní nosné konstrukce - nad částí místností zrcadlové klenby – viz plán - chodba – stropy – zrcadlové klenby - ve všech místnostech – původní profilované ostění oken, zakončené segmentovým obloukem - jižní stěna jižních místností – původní okna včetně kování - hlavní vstup – původní dřevěné dvoukřídlé dveře zachované i s kováním, původní kamenné schody, v západní stěně zachovaná mramorová deska s rokem 1903, na severní podestě mozaika s rokem 1903 Hlavní schodiště: - pilířové schodiště, původní kamenné schody, původní litinové zábradlí, zachované i s dřevěnými madly