radnice

Dvoupatrová řadová stavba stojí v severní frontě Velkého náměstí ve Strakonicích. Hlavní průčelí budovy je orientované do náměstí. Dříve radnice, posléze gymnázium, nyní základní škola. Dvoupatrová řadová stavba obdélného půdorysu, má ve svém středu dva obdélné světlíky. Autenticky je zachované především jižní průčelí. Jižní průčelí je zdobeno neorenesančními prvky a sgrafity. Sgrafitová výzdoba byla provedena Josefem Bosáčkem podle kartonů Mikoláše Alše. Nad hlavní římsu vystupují volutové štíty a hodinová věž s oplechovanou bání, obojí zdobí kovové vázy. V ose hlavního vstupu je v 1. patře balkón s balustrádovým zábradlím. Ve slepých arkádách věže jsou zobrazeny alegorie Samosprávy a spravedlnosti. Severní průčelí je hladké bez výzdoby, člení jej pouze okenní otvory.