radnice

Dvoupatrová budova bývalé radnice na obdélném půdorysu směřující hlavním průčelím o dvanácti osách do Havlíčkovy ulice. Původně mělo hlavní průčelí pouze 10 okenních os, pravděpodobně někdy po roce 1930 však došlo na jižní straně k jeho rozšíření, což poněkud rozhodilo původní symetrické členění. Fasáda je pojednána poměrně plasticky. Přízemí člení bosáž a po stranách (první a desátá okenní osa) pilastry, které dříve vymezovaly dva vstupy. Dnešní vstup byl druhotně proražen ve třetí okenní ose. V přízemí jižní přístavby se nachází rozměrný obdélný vjezd. Kordonovou římsu podpírají konzoly zdobené akantovými listy a palmetami. Uprostřed se navíc dříve nacházely rozměrnější konzoly nesoucí balkon v prvním patře, které je pojednáno nejbohatěji. Člení ho pilastry, pásová bosáž, kuželkové balustrády pod okny a trojúhelné frontony nad okny. Pouze ve střední části o dvou osách jsou nad okny užity rovné nadokenní římsy. Nad nimi se dnes nachází prázdné pole, kde pravděpodobně dříve visel městský erb. Druhé patro je už prostší, člení ho pilastry či nad okny segmentové římsy. Celou fasádu završuje výrazná korunní římsa. Severovýchodní fasádu prolamuje pouze dvojice oken, jinak je prostá jakéhokoliv dekoru. Dvorní fasáda, členěná do dvanácti okenních os, je rovněž bez výzdoby. Objekt zakončuje jednoduchá sedlová střecha, kterou dříve na uliční straně doplňovala trojice mohutných vikýřů.