radnice

Lomený půdorys dvou křídel v pravém úhlu sevřených. Budova do náměstí vyšší - dvoupatrová, se zvýrazňuje římsovím, tudorovská, bohatě rámovaná, got. okna, nad hlavní římsou ve středu průčelí stupně vrcholící osmibokou zděnou věží s goticky lomenými okny a cimbuřím. Ve středu podvěžních stupňů hodiny, nad vchodem znak města. Střecha valbová. V zadním traktu fasáda upravena, zjednodušena, zčásti hladká.