radnice

Areál radnice je situován do SZ rohu náměstí. Tvoří ho dva propojené domy. Stará radnice čp. 78 (vlevo) je původní radní dům a nová radnice čp. 77 (vpravo) byla připojena dodatečně. Oba domy jsou uvnitř propojené a směrem do náměstí jsou sjednocené výtvarně bohatými novorenesančními fasádami. Předmětem ochrany jsou domy čp. 77, 78 a k nim náležející pozemky.