radnice

Jedná se o dvoupatrový objekt se zvýšeným středovým rizalitem s vížkou s hodinovým strojem. Monumentální neorenesanční průčelí je členěno pilastry a vpadlými poli a výraznými římsami. Na hlavní průčelí navazují kolmo dvě boční křídla, mezi nimiž je dvůr, který na východní straně uzavírá křídlo s divadelním sálem.