radnice nová

Dvoupatrová budova o 7 okenních osách s asymetricky umístěnou věží. Barokní stavba z 1722–1729 od J. B. Alliprandiho, přičemž byla zrealizována jen část projektu pro nedostatek peněz. Prostory v přízemí jsou klenuté, patra plochostropá se zachovalou výzdobou. Schodiště s kamenným zábradlím a nástropní freskou. Průčelí je členěno mělkým rizalitem v ose , přízemí je bosované ś dvěma kamennými portály. Okna mají rámy s ušima. Patra jsou hladká, okna s geometrickými výplněmi v parapetech vysoký pilastrový řád a ukončuje ji hodinový nástavec, krytý nízkou střechou. Věž byla nastavena v 19. století. Střecha budovy má 3 řady vikýřů. Budova má zachovány původní mříže a vrata ke schodišti. Sklepy mají křížové klenby bez žeber na hranolové pilíře. V interiéru monumentální otevřené tříramenné schodiště zaklenuté plackami s pasy na pilířích a pilastrech. Na klenbách jsou štuková zrcadla s výzdobou. Zábradlí schodiště mají kamenné kuželky. V nejvyšším patře se nacházejí sochy Herkula a sv. Josefa s Ježíškem. Dveře do místností z chodby dvoukřídlé, nad nimi je štukové supraporty s římsami, vyplněné kartušemi. Zadní fasády jsou členěny římsami a lizénovými rámy v části přízemní jsou slepé arkády s klenákem. Okna v plastických šambránách s uchy, parapetními poli a v 1. patře nadokenními římsami. Dvorní trakt má sedlovou střechu.