Revmatologický ústav

Projekt přístavby nového křídla vypracovaný roku 1982 architektem Ivanem Šuhajíkem (s kolektivem) byl vyvolán potřebou nových laboratoří, ambulancí, pracoven a dalších prostor. Nové křídlo, propojené s bývalým klášterem chodbami, bylo umístěno jako protiváha staré klášterní budovy na opačnou stranu od kostela, dál od uliční čáry, aby nezakrývalo boční pohled na kostel. Architektura novostavby je moderní, používá soudobé materiály, svým tvaroslovím, rytmem fasády a proporcemi ale vychází z kontextu historického prostředí. Polygonální ukončení oken uspořádaných do vertikálních pásů je reminiscencí gotických oken.