rodinný dům

Třípodlažní objekt nepravideného půdorysu s předsazenou hmotou druhého a třetího podlaží. Asymetricky řešené uliční průčelí člení ve druhém podlaží obdélné a úzké horizontální okno a zcela vpravo vstup s vodorovným nadpražím. Třetí podlaží člení pásové okno a balkon s totožnými dveřmi jako u vstupu v pravé krajní ose. Okna téměř lícují v průčelím. Fasáda ponechána hladká. Dům kryje plochá střecha.