rodný dům Jana Kubelíka

Soubor je tvořen uličním křídlem čp. 218, k němuž bylo v minulosti přistavěno křídlo dvorní, a dvorkem. Nárožní obytný dům se sedlovou střechou je orientován svým severním čtyřosým průčelím do ulice U Plynárny. Východní průčelí je ukončeno nízkým štítem s mírně přesahující sedlovou střechou. Ve štítě je malý obdélný otvor do podkroví. Dům má zvýšené přízemí, okna jsou lemována profilovanými šambránami. Objekt je podsklepený. Přízemí obsahuje dvě plochostropé místnosti. Interiéry jsou zčásti poškozeny. Dvorní jižní křídlo navazuje na uliční v půdorysné stopě ve tvaru "L". Křídlo je patrové, nepodsklepené. Otevřená veranda - pavlač je nesena na konzolách, tvořených cihelnou klenbou do traverz, zvenčí pobita prkny se čtveřicí nepůvodních oken. Prostor pod pavlačí je osazen dřevěnou konstrukcí s vyřezávanými ztužujícími pásky a zábradlím, jež přibyla k objektu dodatečně. Celé křídlo je zastřešeno pultovou střechou. Na východní straně navazuje na štítovou zeď uličního objektu oplocení, které je tvořeno vysokou podezdívkou z režného zdiva s pilířky, mezi nimiž jsou pole kovového mřížkového plotu. V oplocení je proražen otvor pro dvoukřídlou kovovou branku, ke které vedou kamenné schůdky.