rodný dům Jaroslava Haška

Na místě pův. domu čp. 645 byla po jeho zboření vystavěna klasicistní čtyřkřídlá novostavba dle plánů J. Nowotneho z r. 1842. Rozkládala se mezi ul. Školskou a Štěpánskou a byla v době výstavby rozdělena na dvě čp.: pův. 645 při Štěpánské a nové čp. 1325 při Školské ul. V r. 1928, během stavby tzv. Habichova domu, bylo křídlo ve Štěpánské zbořeno. Rekonstrukce v l. 1928-29 (Jaroslav Polívka, garáže ve dvoře, adaptace bytu), 1934 (Alexander Hanuš, adaptace pro Klub českých turistů), 1961 (kanceláře v 1. p.). Po r. 1848 zde sídlilo okresní policejní komisařství. Řadový dům je třípatrový, v hl. průčelí třináctiosý. Klasicistní fasáda je v parteru vpravo porušena vložením tří širokých oken (1934); ve střední ose vjezd s dvoukřídlými neorenesančními dveřmi s pův. nadsvětlíkovou mřížkou v klenutém portálu s patníky. Nad portálem je osazena pamětní deska Jaroslava Haška, který se zde narodil. Střecha je sedlová, s hřebenem rovnoběžným s průčelím. Dvorní průčelí lemují pavlače na kamenných konsolách.