Rottův dům

Dům se v pramenech poprvé objevuje roku 1401. Podle rytiny z roku 1742 měl dům renesanční podobu - v přízemí se sgrafitovou rustikou a figurálními sgrafity, klasicistní podobu nabyl mezi lety 1769-93. Dům byl pak ještě několikrát pronikavě upraven a to v letech 1841-42, 1895-7 a 1922-3. V 90. letech 20. století prošel rekonstrukcí pro potřeby hotelu. Řadový třípatrový neorenesanční dům pokrytý sgrafitovou malbou. Parter je překryt výkladcem, v pravé části je půlkruhově ukončený vjezd s rozvilinami ve cviklech, které ovíjejí dva erby s číslem popisným a orientačním. Rozvilina vyrůstá z vázy, na které je letopočet stavby. Fasáda je hladká pokrytá malbou, ukončuje ji lunetová římsa, nad kterou vystupuje atikové zábradlí ve středu se štítem, pokrytým malovaným rostlinným desénem s rozetkami. Zábradlí je osazeno při krajích vázami a lucernami. Malba na fasádě podle kartonů M. Alše je dílem J. Nováka a A. Hofbauera. Fasádu pokrývají neorenesančně stylizované rostlinné ornamenty, hojně užívající akantů. Mezi okny jsou namalované postavy symbolizující řemesla a zobrazující kroje: v úrovni 1. patra to je truhlář s ponkem a trojnožkou na fermež, v nápisové pásce je datace a žena v kroji s červeným čepcem opírající se o hrábě. Mezi patry je nápis: J. V. Rott, výše ve 2. patře je přadlena a kovář, výše mezi okny je kartuše s nápisem: Nedej zahynouti nám i budoucím sv. Václave, kartuši střeží dva modraví ptáci. Mezi okny posledního patra je muž v kroji s kosou přes rameno a žena v kroji stojící se srpem u pole. V lunetách římsy jsou erby, nesoucí různá nářadí z kovu. Interier: v suterénu byl odhalen zbytek románského paláce původního feudálního dvorce. Ostatní suterénní prostory jsou gotické. Ostatní interiery pozměnily novodobé úpravy.