roubená chalupa

Roubená chalupa je součástí zemědělské usedlosti, která leží uprostřed vsi, pří silnici Nadějkov – Sedlec – Prčice. Z návsi je vjezd bránou (s rovným nadpražím z trámů) v ohradní zdi kryté taškovou stříškou. Vpravo od brány je roubená chalupa, naproti stojí otevřená kolna s navazující stodolou. Na stodolu navazuje pravoúhle chlév. Kolna, stodola a chlév nejsou památkově chráněné, ale nacházejí se na chráněném pozemku st.parc..č. 6. Chalupa má jednoduchý obdélný půdorys, v přední části rozšířený, pod rozšířenou částí je sklep, přístupný zvenku, dveřmi v přední štítové stěně. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s eternitovými šablonami, v přední rozšířené části má střecha mírnější sklon. Chalupa má kamenný sokl, jinak je celá roubená a některé části jsou přizděné. Přední štít má klasovitě skládanou lomenici, jsou vněm osazena dvě novodobá podlouhlá okna. Zadní štít má lomenici ze svisle řazených prken, je v něm malé čtyřtabulkové okénko. Výplně otvorů přízemí jsou původní, čtyřtabulková, vchodové dveře prkenné v trámkové zárubni. Interiér byl nepřístupný.