rozcestník

Rozcestník se nachází mezi silnicí I/35 a železniční tratí č. 041 Hradec Králové – Jičín – Turnov, při odbočce do Lázní Sedmihorek. Rozcestník je tvořen dříkem ve tvaru čtyřbokého komolého jehlanu spočívajícího na soklu čtvercového půdorysu cca 80 x 80 cm o výšce soklu cca 30 cm. Samotný dřík je vysoký cca 170 cm a završuje jej masivní desková hlavice s jehlancovým zakončením. Dřík, sokl a hlavice jsou z pískovce, s vyrytými dvojjazyčnými nápisy a směrovkami na jihovýchodní a severovýchodní straně: JV strana - dřík: „Weg / nach / Bad Wartenberg / und nach Gro?skal.” JV strana – hlavice: „ Cesta k Sedmi / horským lázním”. SV strana – dřík:” Weg nach Turnau”. SV strana – hlavice: „ Cesta / k Turnowu”. Nápisy na dříku jsou zvýrazněny černou barvou, na hlavici bez zvýraznění. Ostatní strany jsou bez nápisů.