rozhledna

Rozhledna je 25 m vysoká neomítnutá stavba z velikých maltou spojovaných lomových kamenů, z nichž některé jsou takřka balvany. Je okrouhlého půdorysu a směrem vzhůru se zužuje. Dole má průměr 11 m a na vrcholu asi 3,5 m. Síla zdí při zemi je 2,5m. Rozhledna je uvnitř dutá, přerušovaná betonovými pobořenými stropy. Při výstavbě bylo počítáno s vybudováním výtahu právě v této dutině. K tomu však nedošlo. Schodiště na věž o 120 stupních vede vně, začíná na jižní straně a vine se spirálově vzhůru, je nekryté a je opatřeno zábradlím, taktéž z lomového zdiva, které bylo spadané kolem rozhledny, dnes obnoveno. Ze schodiště vede dovnitř několik úzkých obdélníkových vysokých oken opatřených mříží. Materiál byl získáván z bezprostřední blízkosti samotné stavby, kde dodnes je patrný pozůstatek malého lomu.