Samsonova kašna

Barokní kašna se skládá z vlastní kašny a sloupu, jehož součástí jsou čtyři chrliče, čtyři postavy atlantů nesoucích mušli a zcela nahoře plastika Samsona se lvem na soklu. Konkávně zprohýbaná kamenná vodní nádrž z masivních profilovaných kamenů, mající v půdorysném průměru 15 m a objem 237 m3, je založena na půdorysu zalamovaného osmiúhelníka. Na horní hraně stěn nádrže jsou osazeny čtyři dekorativní kalichové vázy. Dno tvoří velké žulové desky silné zhruba 0,15 m. Stěny nádrže jsou spojené skobami a táhly s centrálním sloupem, pod nímž vede ve směru východ - západ cihelná klenutá chodba široká 0,8 m a vysoká 1,15 m. Na konci 20. století byl po dlouhé době obnoven vodotrysk, aby tak byl napodoben vzhled kašny v době jejího vzniku. Vodní střiky jsou řešeny ve třech rovinách: nejvyšší z tlamy lva, prostřední přelivem kamenné mušle a dolní z plochých trysek kamenných chrličů. Ze středu kamenné nádrže vyrůstá hranolový podstavec, jehož hladký žulový sokl, ukončený římsou, doplňuje čtveřice chrličů ve tvaru bizarních masek (maskaronů). Ty připomínají vousaté mužské tváře, ale v 19. století byly dokonce označovány za "lví hlavy". Nad nimi stojí 2,5 m vysocí čtyři svalnatí atlanti, podpírající rozměrnou kulatou vápencovou mušli. Kašnu zakončuje plastika biblického Samsona, který bojuje se lvem. Socha je vysoká také 2,5 m a stojí na vápencovém soklu, který je opatřen reliéfní ornamentální výzdobou. Nádrž je přístupná po dvou vyrovnávacích žulových schodech, které důsledně kopírují její oktogonální tvar. Tento schodišťový sokl doplňují po obvodu umístěné polygonální kamenné patníky, ukončené hřibovými hlavicemi a spojené řetězy.