sbor bratrský

Jednopatrový volně stojící dům na obdélníkovém půdorysu, kompaktní hmoty s mansardovou střechou. Vstupní průčelí je nepravidelně šestiosé, posazené na podnož se sklepy, vyrovnávající svažitost terénu. Okna jsou dvoukřídlá, šestitabulková, výškově obdélná s kamennými parapety. Ve čtvrté ose je umístěný vstup, k němuž vede krátké schodiště, opatřený stlačeně zaklenutým portálem, jehož zdůrazněný hlavní klenák nese iniciály A_A_S a domovní číslo Nro 53 . Nad portálem je umístěný výrazná rolwerková kartuše s nápisovou páskou a reliéfem Beránka Božího s praporcem. Nad beránkem v pásce nápis: Tentýž Ježíš Kristus i navěky. / Včera i dnes 55.. Je tu patrný, asi původní osekaný kamenný kalich. Vstupní dveře v historizujícím provedení jsou dvoukřídlé, s výplněmi, v nadsvětlíku prosklenými. Průčelí je zakončeno místo římsy jen šikmým omítaným podhledem přesahující střechy. Mansardová střecha s edikulovými, sedlově zastřešenými vikýři bývala kryta břidlicí, nyní moderní pohledovou náhražkou. Ve hřebeni střechy se uplatňují dva omítané průlezné komíny. Levé boční průčelí je trojosé. K zadnímu průčelí je přistavěný pětiosé dvorní křídlo se sedlovou střechou.