sbor Církve československé husitské

Pětiosá jednopatrová budova se vstupní chodbou ve střední ose, ke které přiléhají mistnosti přízemí. V patře rozlehlý sál s pěti okny, zaklenutými půlobloukem, ve střední ose vstup na balkon podpíraný dvojicí sloupů s vysokými sokly. Nad hlavní odstupňovanou římsou je novorenesanční štít. Střecha řešena jako křížový průnik sedlových střech, v místě styku osmiboká věžička zakončená cibulovitou bání s hrotem.