sbor Husův

Budova sboru stojí na okraji vilové zástavby a obrací se do prostranství parku. Promyšlená kompozice propojených hmot modlitebny, zvonice a pětipodlažního obytného domu vsadila na geometrickou estetiku továrních staveb. Vyniká čistými liniemi, působivou hrou světel a stínů. Zcela hladké fasády proráží pouze vysoký prosklený pás a dřevěné vstupní dveře. Na vnitřním vybavení se podíleli J.Znoj, Fr.Jakub, J. Horejc. Obytný dům je krystalicky čistou stavbou členěnou pouze okny. Zvonice je čtyřboká, tvořená železobetonovým skeletem, přízemí je zděné, šest pater tvoří pouze nárožní pilíře, středem probíhá šnekové schodiště a výše žebříky. Na jejím vrcholu stojí přes 2m vysoký kalich.