Sbor kněze Ambrože s čp. 728, 729 a kolumbáriem

Na parcele s půdorysem vysokého rovnoramenného trojúhelníka byl vystavěn areál s dominantou sboru kněze Ambrože (kostel s vysokou kampanilou) a dvojicí domů, spojených ohrazením s kolumbáriem.