schodiště

Schodiště se nachází před jihovýchodním průčelím kostela archanděla Michaela. Je jednoramenné, směrem dolů se rozšiřující, o patnácti kamenných stupních. Na obou stranách schodiště lemuje cihelná omítnutá parapetní zeď. Je poměrně nízká, nahoře ukončená kamennými deskami.