schodiště

Široké jednoramenné schodiště je vloženo v jihozápadní části ohradní zdi a zvýrazňuje střední osu kostela. Schodiště s dlážděnou mezipodestou vymezené dvojicí zídek z lomového kamene s pískovcovými deskami na koruně se nachází proti hlavnímu vstupu do kostelní lodě. Je tvořeno 24 stupni, které jsou vytesány z kamene. Spodní vstup ke schodišti je zajištěn dvoukřídlou dřevěnou brankou, vsazenou do zídky.