Schönkirchovský palác

Barokní řadový dům přestavěný v letech 1729-34 na místě původních 4 středověkých domů. Čtyři křídla kolem ústředního dvora, zadní křídlo přízemní. Hlavní průčelí architektonicky členěné a bohatě zdobené s asymetrickým průjezdem, nástavba 3.patra z 1911. Nástavby 2.pater bočních křídel z let 1875 a 1868 s pavlačemi.