Schwarzova kaple

Volně stojící drobná zděná omítaná stavba zhruba čtvercového půdorysu se štítem nad průčelím a sedlovou střechou krytou taškami bobrovkami. Průčelí do stran rozšířeno, že tím z boků vznikají silnější pilastry na podstavci a s hlavicí tvořenou hlavní římsou. Uprostřed průčelí stlačeně zakončený otvor nad 2 stupni, uzavřený řídkou mříží s motivem latinského jetelového kříže. Po stranách vstupu edikula tvořená dvěma pilastry s vysokými podstavci a kompozitními hlavicemi, nad nimiž se hlavní profilovaná římsa zalamuje. Štít tvaru stláčeného oblouku s profilací a v půdoryse s odsazením nad pilastry. V tympanonu oválná vpadlina. Nad obrys štítu vystupují tři zakončovací články tvořené krychlí, nízkým jehlanem a vrcholící koulí. Ve střední kouli osazen železný dvouramenný křížek. Z boků pod hlavní římsou lisenové rámy. Na zadní straně při nárožích po lizéně a nad hlavní římsou profilem rámovaný trojúhelný štít. Vnitřek členěn mělkými stlačené zakončenými vpadlinami na každé stěn, nesahajícími až k zemi. Místo soklu ústupek na zpět. Klenba křížová na náznacích hranolových konsolek s kapkou.