Šebkova hrobka

Hrobka Františka Šebka, vídeňského stavitele a poslance království českého v říšské radě, je zhotovaně ze slepence bílého vápence a žuly, zdobena mramorovým reliéfem ukřižování krista. Vlastní náhrobek půdorysných rozměrů 0,6 x 1,6 metru a výšky 4 metry, je umístěn na soklu a završen trojúhelníkovým štítem, jenž je nesen po stranách umístěnými pilastry s pseudokorintskou hlavicí. Uprostřed náhrobku se nachází obloukovitě zaklenutá nika, zdobená ornamentálními motivy, uvnitř které je umístěn mramorový reliéf ukřižovaného Krista s postavami P. Marie, sv. Jana a sv. Marie Megdaleny. Pod reliéfem vytesán nápis s textem "Dokonáno jest". V soklu náhrobku jsou vsazeny tři mramorové desky s vytesanými jmény pohřbených. Vlastní pohřební protory jsou zakryty třemi žulovými deskami s ocelovými oky pro zvednutí. Na prostřední desce je umístěn malý vápencový podstavec pro květinu. Pohřební prostor je po stranách ohraničen 0,8 metru vysokým vápencovým oplocením, které vpředu přechází ve čtyřdílnou litinovou mříž, ornamentálně zdobenou, kterou je možno dle potřeby otevřít.