Seebergrovský palác

Fasáda do Celetné ul.: čtrnáctiosá, středních osm os s risalitem, střední zdvojená osa a bezprostředně přiléhající vedlejší okenní osy zdůrazněny rustikovanými pilastry - nad profilovanou korunní římsou štítový vikýř s volutově stočenými křídly. Parter novodobý, vstupní portál s flankujícími pilastry s volutovými hlavicemi a vyklápěným půlkruhově ukončeným pasem. Okna 1.p. s vystupujícími parapety s čabrakami a se suprafenestrami se štukovou výzdobou, ve dvou středních osách medailony Marie Terezie a Františka, římsy různě tvarované. Fasáda do Králodvorské ul.: 2+2+1+2+2 osy, střední pětice oddělena rustikovanými pilastry a s bohatší výzdobou. Nádvorní fasády: okna se stuhovými šambránami, 3. poschodí obracející se do dvora, dodatečně vystavěno nad korunní římsou