šest činžovních domů

Soubor šesti třináctipatrových věžových domů je situován při hlavní Vítězné třídě v pravidelných rozestupech. Výškové budovy, které jsou součástí sídliště, doplňují nízké objekty s obchody a službami. Předmětem ochrany je soubor šesti věžových domů - věžový dům čp. 2955, věžový dům čp. 2956, věžový dům čp. 2957, věžový dům čp. 2958, věžový dům čp. 2959, věžový dům čp. 2960 a k nim náležející pozemky.