silniční most

Most se nachází poblíž zámku směrem na Chotutice. Kamenný most z pískovce a svorové ruly, částečně omítaný, s jedním klenutým obloukem vedl původně přes hlavní přeliv hráze dnes již zaniklého rýbníka na Výrovce. Šířka mostu je cca 5 m, rozpětí oblouku cca 7 m. Po stranách vozovky parapety na koncích šikmo klesající. Na vnějších stranách zídek pilířky na úrovni hrany břehu. Na zídce a pilířích pískovcové desky přetažené betonem. Na klenáku na návodní straně rytý rámeček s datací: W M. / 183(6?)8, vztahuje se k opravě mostu. Klenák na protilehlé straně s rytým rámem dole vykrojeným, se segmentem nahoře. Na pilířích byly osazeny čtyři barokní sochy, které jsou uloženy v Mnichově Hradišti. Předmětem ochrany je most na pozemku parc. č. p.528/1.