silniční most

Most v Zásmukách - Vlčím dole se nachází asi 1,5 km SZ od středu města. Most překračuje Vavřinecký potok v sousedství zaniklého mlýna, zvaného Vlčí důl. Je postaven z lomového kamenného zdiva (místní ruly) na vápennou maltu. Má čtyři téměř půlkruhové oblouky (z toho tři překlenují vlastní řečiště potoka, čtvrtý je suchý), pilíře jsou na návodní jižní straně zpevněny břity (ledolamy), završenými půljehlanci. Mostovka bez zábradlí směrem ke středu mostu nepatrně stoupá. Na prostředním pilíři stála na povodní severní straně socha sv. Jana Nepomuckého, která je dnes uložena na Městském úřadu v Zásmukách. Na místě se dochoval zděný kamenný sokl. Předmětem ochrany je most se sochou sv. Jana Nepomuckého na vymezeném pozemku.