silniční most

Most převádí místní komunikaci z Prostiboře do osady Kopec přes řeku Úhlavku, je přímý, délky 12 m a šířky 3,8 m, o dvou polích kleneb (stlačený oblouk) stejného rozpětí a výšky. Pilíř je na návodní straně chráněn ledolamem z kamenných kvádrů. Líc nižších hranolových hmot vystupujících před opěry na návodní straně a líc spodních partií zdiva opatřen obkladem z kamenných desek. Jinak byl líc zdiva proveden z hrubě opracovaného lomového kamene a líc zdiva omítnut, klenby z plochých kamenů přitesaných do klínovitého tvaru. Na povodní stranu mostu navazuje na levém břehu nábřežní zeď výšky asi 3 m z kamenných kvádrů, která vznikla patrně současně s mostem. Při opravách v 2. polovině 20. století byla přidáním dalších vrstev poněkud zvýšena mostovka, kamenné parapetní zdi (původně patrně zakryté kamennými deskami) byly zčásti ubourány a most opatřen zábradlím svařovaným z ocelových trubek, po poslední opravě byly poprsní zídky opět dozděny a ukončeny kamennými deskami.