silniční most

Masivní kamenný most o dvou vysokých a širokých obloucích spojuje břehy říčky Střely - směřuje od severu k jihu - na severním břehu je vyšší, silnice stoupá do svahu. Dvouobloukový most z místní břidlice celkové délky včetně předmostí na obou březích 65 m a šířky 4,6 m. Spodní partie opěr a pilíře opatřeny obkladem z pískovcových kvádrů. Nad ledolamem a vraty u mostu celkem 3 kamenné pilíře, ukončené kamennými deskami (později úprava). Zdivo zčásti omítnuto, část parapetu nad severním obloukem cihlová a pod ní níže betonová omítka. Horní část parapetu pokryta pravidelnými žulovými deskami. Vrata a ledolam jsou proti toku říčky na západní straně. Parapet v jižním předmostí nálevkovitě rozšířen.