silniční most

Tříobloukový betonový most. Nosné pilíře jsou z kamenných kvádrů. Zábradlí v krajním úseku betonové, jinde z kovových rámů s pletivovou výplní, nad pilíři jsou po obou stranách vyhlídkové půlkruhové plošinky. Na levé straně směrem od Němčic je umístěno vstupní schodiště k vodoznaku. Mostovka i chodníčky mají asfaltový povrch, původně dlažební kostky. Délka mostu: 110 m, šířka 6 m. Číslo mostu 2985/2.