silniční most

Krytý dřevěný most stojí na dvou pilířích z lomového kamene, které jsou na straně proti proudu zaobleny a mají na svých přečnívajících částech pultovou stříšku krytou šindelem. Přes pilíře jsou položeny masivní trámy, na nich leží kolmo čtyřhranné trámy. Na tuto konstrukci jsou připevněny boční stěny, jejichž konstrukce pozůstává ze svislých trámů ve vzdálenosti 3-4 m, spojených ve výši dvojicemi trámců a příčně trámy. Stěny jsou vyztuženy trámy a zevně pobity prkny. V jižní stěně jsou dva otvory s tesařskými zárubněmi. Konstrukce je spojena šrouby a začepováním. Krokve sedlové střechy svírají ostrý úhel, krytina šindelová. 18.7.1986 silně poškozen požárem. V současné době po rekonstrukci.