silniční most

Přibližně 10 metrů vysoký zděný most překlenuje jedním široce rozkročeným obloukem strmě zaříznuté údolí Radslavického potoka. Archivolta mostního oblouku je vyzděna z pravidelných kamenných kvádrů s vysokým klenákem ve vrcholu, nadezdívku ukončenou římsou tvoří cihly. Klenba mezi pilíři je valená, vlastní kápě oblouku je z cihelného zdiva. Parapetní zídky mostu chybí. Nízké parapety jsou částečně dochovány na náběhových rampách v úsecích ukončených hranolovými ořímsovanými sloupky, které vyrůstají z mohutných půlválcových pilířů. Polosloupy vyzděné z lomového kamene jsou zakončeny kamennými hlavicemi. Nadloží mostu je z průčelních stran završeno profilovanou římsou krytou kamennými deskami s vloženým kamenným odvodňovacím korytem. Horní mostovku pokrývají zbytky asfaltu zakrytého zeminou a porostlého vegetací. Dlouhé zděné náběhové rampy mostu s násypy jsou v horní části zdobeny arkaturou tvořenou hranolovými kvádry, mezi nimiž jsou vyzdviženy cihlové segmentové oblouky. Směrem k vodoteči přechází rampy v mohutné šikmé pobřežní opěry tvořené opěrnou zdí z lomového kamene. Koruna je kryta kamennými deskami.