silniční most č. 157 - 014

Zástavbu Borovan vytvářely koncem 16. století tyto budovy. Farní kostel se hřbitovem, bývalý klášter,dominikální dvůr a pivovar a asi 50 selských statků, most přes řeku Stropnici a v jeho blízkosti čtyři mlýny. Původ kamenného mostu lze pravděpodobně zařadit do konce 16. století. Přesné stáří včetně stáří jednotlivých druhů konstrukcí lze prokázat pouze podrobnějším průzkumem. Tento kamenný artefakt protínající prostor řeky osazený na kamenných pilířích je unikátním svébytným inženýrským dílem majícím nesporné až mimořádné výtvarné kvality ve své primerní až primitivizující arteficielní jednoduchosti a jedinečnosti. Pozoruhodná se jeví jednota celého díla výrazné komunikujícího s okolním prostorem. Celý komplex je tvořen základním středovým pilířem z něhož vycházejí dva kamenné segmentově valené oblouky uložené do krajních břehových pilířů. Středový rustikální pilíř je poněkud vysazen vně vlastní mostní konstrukce a vniká tak obloukovitě do prostoru řeky. Krajní pilíře jsou ještě více rustikálizovány avšak mnohem později, pravděpodobně dle zpracování kamenného zdiva někdy v 19. století.