silniční most - Červený most

Při cestě mezi Klášterem a Nepomukem stojí po pravé straně silnice barokní mostek, zvaný pro svou charakteristickou barvu "červený most ". Zděný, omítaný most o jednom přibližně půlkruhovém oblouku s rozšířenými nájezdy. Po stranách vozovky ozdobně členěné boční zídky po pěti oddílech (jižní strana po 4 oddílech slabšího zdiva s trojicemi oválných otvorů na způsob balustrády. Střední tři oddíly odděleny pilířky na plnou šíři zdiva, zbývající vnější sevřeny mohutnějšími pilířky, jejichž stříškové krycí desky převyšují poněkud korunu obdobně zakončené zídky.