silniční most s výklenkovou kaplí

Most je vystavěn jako masivní, kamenný, neomítnutý, čtyřobloukový, kolmý, se zídkami. Svou podélnou osou je orientován ve směru V - Z. Na východní straně mostu je umístěna zděná výklenková kaple s volutovými křídly. Most a kaple jsou chráněny bez pozemku.