silniční most se sochami

Barokní socha sv. Antonína Paduánského, pocházející dle datace na podstavci z roku 1721, bývala spolu s protějškovou sochou sv. Jana Nepomuckého původně umístěna pravděpodobně na již zaniklém mostě u kostela Všech svatých v České Lípě. Později, patrně však ještě v 18. století, byly obě sochy přemístěny k mostu v Dolní Libchavě, na břeh Šporky. Most v 70. letech 20. století zanikl a byl nahrazen novým, s betonovou mostovkou a kovovým zábradlím. Socha sv. Jana Nepomuckého byla někdy po roce 1967 svržena do potoka a při regulaci potoka v 80. letech opět vyzdvižena na břeh, avšak již velmi vážně poškozená. Socha sv. Antonína Paduánského zůstala během těchto dějů na svém místě, dostala se však rovněž do neutěšeného stavu. V roce 1997 byla socha sv. Antonína restaurována a poté umístěna v zahradě při Moskevské ulici v České Lípě. Torzo sochy sv. Jana Nepomuckého bylo ve stejném roce očištěno a zpevněno, nyní je uloženo na hradě Lipý v České Lípě. Autor soch není znám, avšak jedná se o velmi kvalitní ukázku barokního sochařského umění a lze se domnívat, že jde o sochařského mistra, v jehož dílně vznikla řada cenných a svým podáním ojedinělých barokních plastik zdejšího kraje.