síňová kaple sv. Jana Nepomuckého

Zděná omítaná síňová kaple sv. Jana Nepomuckého se nachází u mostku přes Slavonický potok v ulici Nádražní, při čp. 191. Kaple je čtvercového půdorysu s půlkruhovým závěrem. Portál sklenut půlkruhem, lemován je bílým lisenovým pásem se zdůrazněným klenákem. Nároží jsou oblouková, stěny jsou členěny pilastry, vyrůstajícími ze soklu. Hlavice římsové. Podstřešní obíhající profilovaná římsa odděluje od hlavní hmoty štít s oblými křídly. Bočnice štítu chráněny keramickými tvarovkami. Zastřešení sedlové, kryté plechem. Štít vrcholí plechovou postavou korunované Panny Marie.