Šítkovská vodárenská věž

Na jižní straně přiléhá k budově SVU Mánes věž bývalé vodárny. Věž byla postavena jako dřevěná roku 1495. V 16. století postavena postupně nová kamenná. Krátce před dokončením se mírně naklonila od osy. Věž byla poškozena střelbou Švédů r. 1648. K úpravě do dnešní podoby došlo v r. 1651, kdy vznikla i charakteristická báň. K událostem r. 1648 a k opravě r. 1651 se vztahují pamětní desky na západním průčelí. Věž teachnicky sloužila do r. 1881, vedlejší vodárna byla v provozu do r. 1913. V letech 1928-1934 byla věž pojata do budovy SVU Mánes. Šítkovská věž je největší pražskou renesanční vodárenskou věží. Má čtvercový půdorys o straně asi 10 m. Uvnitř má 8 pater. Zdivo je vysoké cca 35 m, výška báně činí cca 12 m. Celou stavbu staticky zajišťuje masivní železobetonový věnec z roku 1927, takže dřívější vychýlení věže o 0,42 m se nemění. Zdivo je z lomového kamene, zevně je věž obložena pískovcem, uvnitř omítnuta. Zachováno je mnoho kvalitních detailů (bosované portály, profilované římsy, reliéfní znaky, okenní šambrány, aj). Uvnitř věže jsou trámové stropy, v přízemí valená klenba se značným vzepjetím. Věž je zakončena mohutnou bání, v níž byla původně nádrž na vodu. Báň pochází pravděpodobně z doby před r. 1651 (často mylně uváděno, že vznikla až koncem 18. století).