sklad a dílny

Budova skladu a dílen je zděný omítnutý halový objekt na obdélném půdorysu. Bohaté architektonické členění je provedené v eklektickém stylu – jde o pilastry, šambrány nebo korunní a podokenní římsy. Okna byla původně průmyslová dělená, v kovových rámech. Později byla při postupných rekonstrukcích většina okenních otvorů zcela nebo částečně zazděná (v některých otvorech luxfery) a přeformátovaná. Budova má sedlovou střechou se světlíky a s nástavci ve štítech. Interiér byl zřejmě až druhotně přepatrován a rozdělen příčkami.