sklářská huť

Nejlépe viditelný objekt sklářské hutní haly tvoří centrální tavící pec s navazující chladící částí. Pec má zachované topeniště, kamenný kanál a zčásti viditelné kamenné základy pro pracovní pódium. V severozápadním rohu hutní haly jsou zakonzervovány relikty pomocné a dvou kruhových pecí na temperování pánví a žáruvzdorných pomůcek. V jihozápadní části, založené na zánikových vrstvách staršího horizontu sklárny, jsou částečně odkryty další dvě pomocné pece.