škola

Roubená přízemní jednotřídní škola, postavená v roce 1814 místními občany. V průčelí objektu je jediná školní třída (vlevo od síně), vpravo od síně je bývalý byt učitele, který se skládal ze světničky, komory a hospodářského příslušenství. Stavbu kryje sedlová střecha, původně šindelová, v pol. 20. století pokryta eternitovými šablonami (šindel odstraněn při opravě v r. 2016). Nad průčelím má okosenou polovalbu. Bedněný štít je svisle pobíjený, opatřený kruhovými otvory k větrání a přisvětlení půdy, V průčelí jsou dvě osy. Okna jsou šestitabulková. Krásným architektonickým detailem je zdobné ukončení posledního stěnového trámu v průčelí, prodlouženého nad zápraží tak, aby dobře vázal podélnou stěnu. Podobně je profilován první stropní trám, ležící nad zmíněným stěnovým trámem. Před průčelím je malebná venkovská zahrádka, opatřená tyčkovým plotem. ( popis L. Štěpán 1988)