škola

Nárožní jednopatrová budova kompaktního objemu na obdélném půdorysu s mansardovou střechou, připojená k zadní straně radnice. Budova má jednotnou architektonickou úpravu fasád, členěnou do tří polí pilastry, které vystupují z omítaného soklu a nesou bohatě profilovanou korunní římsu. Patra odděluje mezipatrová římsa a na ni navazující parapetní vlys. Průčelí do Kostelní ulice je pětiosé, uprostřed obdélný vchod s pískovcovým ostěním, boční fasáda obrácená ke kostelu je trojosá. Nad vchodem je umístěná oválná rokajová kartuše se znakem města Ústí nad Orlicí s letopočtem 1793, v šedobílém provedení. Okna jsou čtyřkřídlá, šestitabulková (osazená v líci fasády), se štukovým profilovaným orámováním. Mansardovou střechu kryjí eternitové šablony, mansardová římsa je opláštěná eternitem.