škola

Patrový podsklepený dům je postaven na obdélném půdorysu s klasickou trojdílnou dispozicí. Sedlová střecha s námětky je kryta přírodní břidlicí. Přízemí je v hospodářské i obytné části zděné, patro je hrázděné konstrukce, opláštěné svislým bedněním. Štít východního průčelí je bohatě vykládán přírodní břidlicí, v západním průčelí je opatřen svislým bedněním. K jižnímu okapnímu průčelí na jihozápadním nároží přiléhá zděný patrový přístavek, na který v patře navazuje krytá pavlač s holubníkem. Zasahuje přibližně do poloviny jižního průčelí a je v celé výšce opláštěna svislým bedněním. Osovost je nepravidelná. Okenní výplně jsou dřevěné, z větší části dvojité špaletové, dvoukřídlé, ven otvíravé. V přízemí jsou křídla členěná dvěma vodorovnými příčníky, v patře jedním. Okenní otvory jsou v přízemí obdélné, v patře a podkroví čtvercové. Objekt má v okapních průčelích dva protilehlé vstupy do síně, v jižním průčelí je navíc samostatný vstup do hospodářské části. Vstupy rámují kamenná ostění s rovným nadpražím, u vstupů do síně navíc s obdélnými nadsvětlíky. Původní dvoukřídlé dřevěné kazetové dveřní výplně jsou opatřeny zdobnými klikami, v severním vstupu s hlavou anděla, v jižním pak se lví hlavou. Uspořádání interiéru vychází z tradiční trojdílné dispozice, přizpůsobené potřebám školy. V severní části průchozí síně jsou protilehlé vstupy do komory a do světnice. Komora a chlév jsou sklenuty křížovými klenbami. Z dozdívky lze usuzovat, že se původně jednalo o jeden prostor. Chlév je přístupný ze dvora, vstupem v jižním průčelí. V síni je dřevěné schodiště do patra a vstup do sklepa. Ten je tvořen dvěma valeně zaklenutými místnostmi. Síň je vydlážděna dobře zachovanými ornamentálními dlaždicemi. Obytná část je tvořena rozlehlou světnicí a dvěma dalšími menšími místnostmi, nyní využívanými jako kuchyň a koupelna s WC. Špalety jsou nálevkovitě otevřené. Stěny a příčky v patře jsou hrázděné s vymazávkou, částečně pak vyzděné pálenými cihlami. Z prostorné chodby nad síní je přístupná obytná místnost a komora nad hospodářskou částí. Nad obytnou částí přízemí se nacházejí tři místnosti, kopírující dispozici přízemí. Nyní jsou využívány jako obývací pokoj, dětský pokoj a ložnice. Ta má samostatný vstup do chodby kazetovými dvoukřídlými dveřmi. Vedle schodiště do podkroví se nachází vstup na krytou pavlač s holubníkem, na jejímž konci je v patrovém zděném přístavku nevyužívaný suchý záchod. Pavlač je prosvětlena dvěma čtvercovými okenními otvory. Krov je hambalkový, krokevní soustavy se dvěma úrovněmi hambalků, podélně vázaný třemi stojatými stolicemi. Spodní úroveň hambalků podpírají dvě boční a jedna středová stolice, horní úroveň hambalků podpírá již pouze středová stolice v ose hřebene. Sloupky středové stolice v plných vazbách krovu jsou průběžné, končí však pod horní úrovní hambalků. Pomocí symetrických pásků připlátovaných k hambalkům plných vazeb působí sloupky jako věšadla vynášející obě úrovně vaznic a vazné trámy plných vazeb. Spodní hambalky plných vazeb jsou dělené, přerušené věšadlovým sloupkem. Volné délky vaznic jsou zkráceny symetrickými pásky. V krajních vazbách jsou sloupky fixovány vzpěrami ondřejského kříže. Prvky jsou spojovány čepováním nebo jednostranně rybinovitým přeplátováním. Ve volně utvářené zatravněné zahradě se nachází vzrostlé stromy, žulové sloupky původního oplocení a drobná užitková omítaná stavba z pálených cihel, krytá pultovou střechou.