škola

Základní škola v Zárybech stojí jihozápadně od jádra vsi, při místní komunikaci procházející obcí. Areál sestává z budovy školy, kterou obklopuje zahrada přibližně čtvercového půdorysu. Školní pozemek ohraničuje pilířový plot na jihovýchodě a fragment ohradní zdi na severovýchodě. Objekt školy je orientovaný podélným průčelím k místní silnici, s delší osou ve směru severovýchod – jihozápad. Půdorysně stavba zaujímá tvar obdélníku s vystupujícím úzkým schodišťovým křídlem, novodobou přístavbou při zahradním průčelí a dvěma identickými rizality Zděnou, bíle omítnutou, jednopatrovou budovu završuje sedlová, na jihozápadě zvalbená střecha, krytá prejzy. Dekorativně pojatá secesní fasáda objektu využívá motivy lidové tvorby. Historické oplocení (pilířový plot před školní budovou a úsek ohradní zdi lemující část severovýchodní strany školního pozemku) pohledově i funkčně doplňuje prostředí školy.