škola Boženy Němcové

Roubené stavení obdélného půdorysu se zděnou světničkou, na kamenné podezdívce, střecha mansardová, pokrytá šindelem. Uliční štítová stěna dvouosá, okna dvoudílná, šestitabulková, ostění z trámků s výžlabky, podokenní parapety a oblounová nadokenní římsa. Mezi okny zasazena deska s reliéfem hlavy Boženy Němcové. Z ulice je také vstup do atria ve dvoře, půlkruhově zaklenutý, v klenáku datování 1975, dveře na vnější straně bedněné šikmo proti sobě, na vnitřní svisle s odkrytými svlaky. V zadní okapové stěně jsou dvě osy dvoudílných šestitabulkových oken a vstupní dveře. Ostění oken z trámků s výžlabky, oblounová nadokenní římsa, podokenní parapety, dveře kazetové, ostění dveří s výžlabky, oblounová římsa. Střecha přesahuje, nesena stropními trámy. Zadní štítová stěna se vstupními dveřmi v dřevěném hranolovém ostění s výžlabky na rozích a oblounovou římsou, dveře dřevěné, kazetové, nové. Část roubená, část zděná, omítnutá vápennou omítkou. Novodobě vytvořený předsazený štít, podepřený šikmým páskem, svisle bedněný se třemi jetelovými větracími otvory. Dvorní okapová stěna rovněž zčásti roubená, zčásti zděná, s jedním zamřížovaným oknem, okno dvojité, šestitabulové. Kolem domu kamenné zápraží, ve dvoře novodobě vytvořeno historizující atrium s muzejní expozicí. V interiéru učebna s muzejní expozicí. V učebně fošnová podlaha a trámový záklopový strop, trámy s výžlabky. Ve dvorním traktu předsíň se dvěma vstupy do budovy a vstupem do učebny. Vedle předsíně je ve dvorním traktu zděná světnička přístupná z učebny, dveře dřevěné, kazetové, z 1/3 prosklené, v dřevěném ostění s výžlabky. Světnice sklenutá plackou s pasy. Kolem pomníku je na pískovcové podezdívce kovový plůtek, gotizující s květy a fiálami. Pomník je zhotoven z hořického pískovce, busta B. Němcové z bílého mramoru.