sladovna

Bývalá městská sladovna, postavena ve 2. pol. 16. stol. Obdélný dvoupatrový objekt s valbovou střechou, v průčelí ve sgrafitu letopočet 1607. Sladovnický znak není patrný. Krytina - bobrovka. V severním (uličním) průčelí osazeno v přízemí gotické okno s profilací, v 1. a 2. patře dvojicí oken – spodní příčně obdélná se stuhovými žulovými ostěními (s provlékanou mříží), horní oválná s paspartou (členěna do kříže). Obdobné okenní otvory horních podlaží jsou situovány i v jižním a západním průčelí stavby. Fasáda hladká s nárožní rytou visáží. Přízemí klenuto patrně renesanční valenou klenbou s výsečemi. Urbanistický doklad historického postupného přesunu těžiště sídla od základního krystalizačního bodu, prostoru špitálního kostela sv. Jana Křtitele k současnému centru, s vytvořením hospodářského zázemí renesančního města vně hradeb. Původně na parcele domu čp. 356. posléze parcela rozdělena a přiděleno čp. 4.