Šlechtova restaurace

Šlechtova restaurace byla původně postavena jako lovecký zámeček roku 1691. Na stropě byla malba od Jakuba Steinfelse. Roku 1791 byla budova upravena podle L.Hergeta. Dnešní podob získala přestavbou r.1855 podle arch. B.Grubera. V 19. století v souvislosti s otevřením obory veřejnosti zde od roku 1811 fungovala kavárna, její majitel zde nechal postavit litinový hudební pavilon, roku 1833 si budovu pronajal Václav Šlechta, v jehož rodině restaurace zůstala až do nástupu komunistů. Obdélná patrová budova s dvěma hranolovými věžicemi na bočních stranách, rizalitem uprostřed zadní fasády a arkádou ? promenádou před průčelím a na bočních stranách. Na střeše arkády byla terasa obehnaná novogotickým zábradlím, které se nedochovalo. Oblouky arkády jsou segmentově sklenuty, s profilovanou archivoltou. Většina oken je rovněž segmentově ukončena, rámována jsou profilovanou římsou sledující tvar okna. Fasádu člení lisenové rámce se zubořezem, korunní římsu nesou drobné konzolky. Ve střední části budovy je velký sál zaklenutý neckovou klenbou. Budova se nachází v havarijním stavu, není přístupná. U restaurace stojí bývalý litinový hudební pavilon. Má polygonální půdorys. Sloupy s dekorativní patkou a hlavicí nesoucí dekorativní kovaný mřížový vlys. Pavilon zakrývá nízká jehlancová stříška.