sloup Čtrnácti sv. pomocníků a sochami světců a andílků

Pilíř s reliéfním vyobrazením Čtrnácti svatých pomocníků je situován u místní komunikace ve směru Broumov – Otovice po levé straně. Monumentální, rozměrné sochařsko kamenické dílo bylo vytvořeno v 80. letech 19. století. Centrální hranolový pilíř s hlavicí, ukončený v horní části trojúhelnou kaplicí s reliéfním vyobrazením Čtrnácti svatých pomocníků, ve vrcholu latinský kříž. Okolo centrálního pilíře plocha sesazená z kamenných pískovcových desek, v nárožích plochy jsou rozmístěny kvádrové pilířky o rozměru 46 x 46 x 120 cm, kryté přesahujícími plochými hlavicemi, na nich umístěny sochy světců, vlevo vpředu sv. Josef s dítětem v náručí a lilií, na podstavci nápis: St. Josef / bitt für uns!, vzadu sv. František Xaverský držící kříž, nápis pod sochou: St. Franziskus bitt f. uns, vpravo vpředu umístěna socha sv. Antonína Paduánského s dítětem a knihou v náručí, pod sochou nápis: St. Antonius / bitt für uns! a vzadu sv. Alois s křížem a lilií v levé ruce, na plintu nápis: St. Alois bit für uns. Sochy světců jsou ve statické póze s umírněnými gesty o výšce cca 110 cm. Na menších pilířcích u vstupního konkávního schodiště s postranními madly vedoucího od komunikace, které je složeno ze šesti stupňů, jsou na římsách umístěny drobné figury andílků v pokleku s rukama sepjatýma před tělem o výšce 45 cm. Plocha okolo centrálního pilíře po obvodu vymezena obvodovým soklovým nízkým ohraničením s vrchní dvojitou oblou římsou, ve které je ukotveno kovové oplocení. Celkově je pomník složen z velkého množství kamenicky opracovaných bloků spojených kovovými trny nebo volně ložené na převážně velmi tvrdé cementové maltě. Samotný pilíř stojí na čtvercovém stupni vyvýšeném oproti dlažbě. Na stupni leží římsový základový blok, na něm stojí blok s kartušemi a nápisy v německém jazyce, na něm leží další římsa a patka pilíře. Šestiboký pilíř je zdoben nárožními páskami, hlavice po obvodu s dekorem vegetabilních motivů, přesahující plochá římsa vynáší kaplici s postranními sloupky, čelně v ploše reliéf s postavičkami Čtrnácti svatých pomocníků, na vrcholu reliéfu patka s latinským křížkem. Světci jsou vytesány v polopostavě, pod nimi nápisová stuha se jménem. Jsou zde vyobrazeni zleva doprava s vrchu dolů: St. Katharina, Margareta, Barbara, / Georg, Blasius, Erasmus, Christof, / Pantal, Dionisius, Cyriak, Vitus, / Aigedius, Achazius a Eustachius. / Obdobné je tvarové pojetí velkých pilířů i menších pilířů s anděly. Kovový plot je nýtovaný z prefabrikovaných dílců (kulatina, pásovina apod.), které jsou ohýbané do ozdobného motivu. Vpředu uprostřed je vstupní branka ve stejném ztvárnění. Pomník byl opatřen barevnými nátěry a patrně byl velmi dekorativní, z nichž poslední barevnou úpravou byl zřejmě monochromní šedý email, který byl a stále je používán při laických opravách. Po stranách objektu stály dva vzrostlé kaštany (dnes již pokáceny). Materiál světlý pískovec, kov. Rozměr půdorysné plochy 470 x 305 cm, celková výška cca 490 cm. Nápisy na soklu pilíře: O mildster Gott und Vater! / Verzeihe uns unsere Sünden und / befreie uns durch die Fürbitte deiner / Heiligen von allen Wiederweitigkei / ten und erhöre gnädig unser Ge= / bet durch Jesum Christum unsern / Herrn Amen. V kartuši na soklu sloupu zpředu: All mächtigere ewiger Gott! / Der Du Deine auserwählten hl. 14 / Notbhelfer mit bsonderen Gnaden / geziert, Gib das Alle, die in ihren / Nöthen deren Hilfe andächtig an= / rufen, die Kraft ihrer Fürbitte er= / sehen V kartuši na soklu sloupu zprava: Ihr hl. Fürsten d. Himmels / Die ihr Alles, was ihr auf dieser Erde / im Besitze hattet, Reichtum, Ehre und / selbst das Leben Gott zum Opfer brach / tet und dadurch euch die ewige Krone / erwerben habet Mitleid mit uns ar= / men Sündern und stehet uns bei wen / wir mit Innbrunst euch anrufen Na zadní straně soklu podstavce nápis: Erichtet / von / Jenowefa Treutler / 1886. Dole nápis: Renoviert / von / 1910 Josef u.Genovefa Kube / 1931 /.