sloup se sochou - Mariánský sloup

Sloup stojí na zdvojeném hranolovém soklu s bohatě profilovanými římsami. Spodní část soklu je na všech stranách zdobena reliéfy evangelistů s jejich symboly. Na čelní straně je sv. Matouš, na levé straně sv. Jan, na pravé sv. Marek a na zadní sv. Lukáš. Sloup s entazí a akantovou hlavicí tvoří podnož sochy Neposkvrněné Panny Marie. Postava je hybná, roucho rozevláté a řasené, ruce sepjaty. Panna Marie hledí mírně k zemi, na hlavě má gloriolu. Stojí na zeměkouli, která je obtočena hadem, který má v tlamě jablko. materiál: hrubozrnný pískovec socha - jemnozrnný pískovec